تحویل دستاورد فاز سوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت

تحویل دستاورد فاز سوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت

دستاورد فاز سوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت مرداد ماه ۱۴۰۰ به کارفرما تحویل گردید.

این پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) آغاز گردید و فاز اول آن در اردیبهشت ماه و فاز دوم آن در خرداد ماه به پایان رسیده است.

تحویل دستاورد فاز دوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت

تحویل دستاورد فاز دوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت

دستاورد فاز دوم پروژه «تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال» شرکت ارتباطات زیرساخت خرداد ماه ۱۴۰۰ به کارفرما تحویل گردید.

این پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) آغاز گردید و فاز اول آن در اردیبهشت ماه به پایان رسیده است.

انتشار گزارش حرفه‌ای دیتیجی با موضوع « توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در عصر دیجیتال» با همکاری گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) و بنیاد ققنوس.

انتشار گزارش حرفه‌ای دیتیجی با موضوع « توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در عصر دیجیتال»

اولین گزارش حرفه‌ای توکنایز در ایران با عنوان «توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در عصر دیجیتال» با حمایت بنیاد ققنوس منتشر شد. 

به زبان ساده توکنایز فرآیند صدور، ذخیره‌کردن و انتشار دیجیتال توکن‌هایی است که در دفترکل توزیع شده ذخیره می‌شوند.  

در اختیار داشتن توکن نشان‌دهنده حق مالکیت دارایی به حساب می‌آید و می‌توان این حق را در بستر بلاکچین به سایر افرادی که در این شبکه حضور دارند، منتقل کرد. 

گزارش تدوین شده از سه بخش تشکیل شده است: بررسی چیستی و چرایی توکنایز، موضع‌گیری کشورها نسبت به توکنایز در جهان و توکنایز در ایران.

اختتامیه

اختتامیه کد ۲ دی‌بی‌ای تحول دیجیتال دانشگاه تهران

اختتامیه کد ۲ دی‌بی‌ای تحول دیجیتال دانشگاه تهران، ۳ بهمن ماه ۹۸ با حضور دکتر مهدی شامی زنجانی برگزار شد. در این جلسه دانش‌پذیران محترم تجربیات خود در حوزه تحول دیجیتال را ارائه نمودند.

سومین نشست کافه دیجیتال با موضوع بانکداری دیجیتال؛ باید ها و نبایدها توسط گروه تحول دیجیتال در دانشگاه تهران

برگزاری سومین نشست کافه دیجیتال دانشگاه تهران

سومین نشست کافه دیجیتال که با موضوع «تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال: بایدها و نبایدها» در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید.
تعداد قابل توجهی از بانک‌های کشور در این روزها با فشار وزارت اقتصاد در حال برنامه ریزی برای ترسیم نقشه‌ی راه بانکداری دیجیتال خود هستند بدون آن که درک درستی از این مفهوم و متدهای مناسب پیاده‌سازی آن داشته باشند.
در این سخنرانی، دکتر مهدی شامی زنجانی، به طور اجمالی و با نگاهی عمل‌گرایانه، به موضوع نقشه‌ی‌راه‌نویسی در حوزه تحول دیجیتال برای صنعت بانکی پرداخته­‌اند.

ویدیو کوتاهی از «سومین نشست کافه دیجیتال» را می‌توانید در بخش ویدیو مشاهده نمایید.