برگزاری سمینار آموزشی با موضوع «تفکر دیجیتال» و «قطب‌نمای بانکداری دیجیتال» در بانک کشاورزی

برگزاری سمینار آموزشی با موضوع «تفکر دیجیتال» و «قطب‌نمای بانکداری دیجیتال» در بانک کشاورزی

دو سمینار آموزشی دکتر مهدی شامی زنجانی، فروردین ماه ۱۴۰۰ با موضوعات «تفکر دیجیتال» و «قطب‌نمای بانکداری دیجیتال» با حضور اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک کشاورزی برگزار شد.

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *