نشریه «دیجیتال‌نامه» به عنوان اولین نشریه تخصصی حوزه تحول دیجیتال در ایران، از سال ۱۳۹۶ کار خود را آغاز نمود. در این نشریه در نظر داریم تا در هر فصل از سال، مهمترین رویدادها، اخبار، یادداشت‌ها و گزارش‌های مطرح داخلی و بین‌المللی در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرند.

دیجیتال‌نامه خواهد کوشید با ارائه بسته‌ای از تولیدات منتخب دیتیجی در کنار به‌روزترین وقایع این حوزه در هر شماره، به توسعه تفکر و فرهنگ دیجیتال در صنایع کشور عزیزمان پرداخته و  آگاهی‌بخش سازمان‌هایی باشد که قصد دارند با عزمی راسخ، رهسپار سفر دیجیتال شوند. در شماره‌هایی که در ۲ سال اخیر از این نشریه منتشر نموده‌ایم، به موضوعاتی نظیر تجربه مشتری، فرهنگ دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال، حمکرانی در عصر دیجیتال و بلوغ دیجیتال سازمانی پرداختیم و تلاش کردیم با ارتقای دانش مخاطبانمان، اهمیت و ضرورت این تحول در سطح سازمانی و ملی را نشان دهیم. شما می‌توانید شماره‌های قبلی دیجیتال‌‌نامه را از سایت دیتیجی دانلود کنید.