این مجموعه فعالیت خود را در دانشگاه تهران آغاز نمود و سپس با توسعه آن در سال ۱۳۹۵ زمانی‌که دنیا حرکت پر شتاب خود را به سمت دیجیتالی شدن آغاز کرده بود، خلا پرداختن به این مفهوم در کشور را احساس کردیم. سازمان‌ها با شنیدن نام تحول دیجیتال علاقه‌مند بودند در این مسیر گام بردارند، اما هیچ مجموعه تخصصی با رسالت پژوهش، آموزش و مشاوره تحول دیجیتال در کشور وجود نداشت. این مجموعه فعالیت خود را در دانشگاه تهران آغاز نمود و سپس با توسعه آن، دیتیجی (گروه تحول دیجیتال) به عنوان مرجع تخصصی آموزش، پژوهش و مشاوره تحول دیجیتال ایران متولد شد.