در سال ۱۳۹۵خلا ‌مرجعی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان‌ها از منظر تحول دیجیتال توسط تیم ما حس شد. در همین سال جایزه ملی تحول دیجیتال، با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و درنهایت معرفی سازمان‌های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی گردید. یکی ازاهداف عمده این جایزه، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‌ها، رهبران و متخصصین این سازمان‌ها می‌باشد.

تا کنون سه دوره از جایزه، با حضور چشمگیر ۳۵ سازمان معتبر و صاحب‌نام کشور، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارشده و از برندگان هر دوره تقدیر به عمل آمده است. در جایزه ملی تحول دیجیتال پیش از ارزیابی، کارگاه آموزشی برگزار و به هریک از شرکت کنندگان، پس از ارزیابی نیز گزارش بازخورد اختصاصی ارائه می‌شود تا با بهره‌گیری از توصیه‌های ارائه شده در این گزارش، بتوانند مسیر بلوغ دیجیتال خود را موفق‌تر طی کنند.