آغاز پروژه تدوین چابک نقشه‌راه دانشگاه تهران دیجیتال و دانشگاه دیجیتال

آغاز پروژه تدوین چابک نقشه‌راه دانشگاه تهران دیجیتال

دانشگاه دیجیتال، دانشگاهی است که با درک پارادایم عصر دیجیتال، با ایجاد تحول در نگرش، فرهنگ، مدل کسب‌وکار، فرآیندها و محیط کار خود با محوریت فناوری‌های تحول‌آفرین و از طریق ایجاد تجربه‌ای جذاب برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و جامعه‌اش، به عملکردی عالی دست یافته است.
پروژه تدوین چابک نقشه‌راه دانشگاه تهران دیجیتال، مهر ماه ۱۳۹۹ توسط گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) آغاز گردید.

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *