اختتامیه

اختتامیه کد ۲ دی‌بی‌ای تحول دیجیتال دانشگاه تهران

اختتامیه کد ۲ دی‌بی‌ای تحول دیجیتال دانشگاه تهران، ۳ بهمن ماه ۹۸ با حضور دکتر مهدی شامی زنجانی برگزار شد. در این جلسه دانش‌پذیران محترم تجربیات خود در حوزه تحول دیجیتال را ارائه نمودند.

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *