آغاز به کار «موسسه تحول دیجیتال» دانشگاه تهران

آغاز به کار «موسسه تحول دیجیتال» دانشگاه تهران

«موسسه تحول دیجیتال» دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

این موسسه، از این پس به عنوان چتری بر فعالیت‌های متنوع دانشگاه تهران در حوزه پژوهش، مشاوره و ترویجِ تحول دیجیتال عمل خواهد نمود.

شایان ذکر است «موسسه تحول دیجیتال» توسط دکتر شامی زنجانی بنیانگذاری گردیده و مدیریت خواهد شد.

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *