داستان تحول: تحول صنعتی دیجیتال در جنرال الکتریک

راهنمای جنرال الکتریک برای تحول صنعتی دیجیتال

1396/5/14

در سازمان های بزرگ صنعتی، هر تصمیم و تغییری، با تبعاتی اساسی و وسیع، در کل شرکت، همراه خواهد بود. تصمیم گیری در خصوص چگونگی و سطح استفاده از فناوری های دیجیتال، از جمله این تصمیمات سرنوشت ساز است. در صورتی که مدیران سازمان، در یک برهه خاص، از تغییرات تحول‌آفرین غافل شوند، بدون تردید کسب و کار آن ها با مشکلاتی عدیده‌، روبرو خواهد شد. سازمان هایی که از درک ضرورت و اهمیت تحول دیجیتال عاجزند، به طور قطع، اقدامات به جایی نخواهند داشت و در رقابت با سایر سازمان ها، شکست خواهند خورد.

جنرال الکتریک، اَبر شرکتی صنعتی و چند ملیتی است که در حوزه‌هایی بسیار متنوع، فعالیت می‌ کند. با ظهور فناوری های نوین و به طور خاص، رواج یافتن اینترنت اشیا در کاربردهای صنعتی، این شرکت، در پی بهره‌ گیری از این تحولات، برای بروزرسانی فرآیند تولید محصولات و خدمات، و همچنین خلق فرصت های تازه، برای پایه ریزی کسب‌و‌کارهای جدید، برآمد.

بسیاری از شرکت های هم رده جنرال الکتریک، به علت عدم درک اهمیت استفاده و پیاده‌سازی عناصر فناورانه در سازمان، با چالش های بزرگ و جدی روبرو شدند. اما جنرال الکتریک، با اتخاذ رویکردی متفاوت و از طریق سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال، به دنبال پیشی گرفتن از رقبا بود. برای موفقیت در گذار دیجیتال، این شرکت، دو مفهوم اساسی را به خدمت گرفت: همسان دیجیتال برای ایجاد نسخه ای دیجیتال از تمام دارائی های سازمان، و ریسمان دیجیتال برای برقراری ارتباط میان دارائی های سازمان و مدیریت یکپارچه آن ها.

جنرال الکتریک، در تشریح گذار خود در مسیر دیجیتالی شدن، مجموعه ای از اقدامات کلیدی را برای پیاده سازی راهکارهای دیجیتال در سازمان های صنعتی، به شرح زیر، معرفی می نماید:
 
  • قابلیت ها و مدل عملیاتی: در این بخش، ضمن بررسی اهمیت روابط عمودی و افقی در صنایع،  نقش پررنگ مدیرکل دیجیتال، در به ثمر رسیدن گذار دیجیتال، مورد تاکید قرار می گیرد.
  • پلتفرم: موفقیت در ایجاد یک قابلیت در صنعت، مستلزم به خدمات گرفتن رویکردی سیستمی است تا نیازمندی‌ های مختلف، به صورت همه جانبه، پیش بینی و بررسی شوند.
  • اکوسیستم شرکا: همفکری و همکاری با شرکا و همکاران صنعتی، یکی از کلیدهای موفقیت در گذار دیجیتال است.
  • استعدادهای دیجیتال و فرهنگ: در این بخش، فرهنگ سازمانی و استعدادهای دیجیتال، به مثابه زیرساخت و نیروی محرکه تغییر و تحولات سازمانی، مورد بررسی قرار می گیرند.
  • نوآوری در مدل‌های کسب و کار: بقای سازمان ها در عصر دیجیتال، مستلزم تدارک دیدن مدل های نوین کسب و کار، و شیوه های جدید عملیاتی خواهد بود.
 

 
جنرال‌ الکتریک، با مبنا قراردادن این اقدامات پنج گانه، به یکی از پیشگامان تحول صنعتی دیجیتال، بدل شد. رمز موفقیت جنرال‌ الکتریک را باید در توجه به تغییرات دنیای فناوری، و درک ارتباط این فناوری ها با صنعت، جستجو نمود.

این مطالعه موردی، روایتی است از درس آموخته ها، بینش ها، ابزارها و تکنیک هایی که جنرال الکتریک را در مسیر تحول دیجیتال، یاری نموده اند. نتایج نهایی این مطالعه که در قالب یک راهنمای اجرایی تدوین شده است، ضمن بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار در موفقیت سازمان های صنعتی دیجیتال، نقشه راه مناسبی برای فعالان حوزه‌های صنعتی فراهم نموده تا بر اساس آن تحول آفرینی در سازمان متبوع خود را دنبال نمایند. 


جهت دریافت فایل کامل این مطالعه، روی لینک دانلود کلیک نمایید.