آغاز اجرای طرح تحول دیجیتال در مؤسسه حقوقی آرنیکا

1396/7/25
ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به سازمان های پیشرو در مسیر دیجیتالی شدن یکی از حوزه های اصلی فعالیت گروه تحول دیجیتال است. بسته خدمات مشاوره ای گروه، بررسی وضعیت موجود، شناسایی وضعیت مطلوب و تدوین طرح گذار دیجیتال در حوزه های مختلف از جمله مدل های کسب و کار، زیرساخت ها، فرآیندها، محصولات و خدمات را شامل می شود. گروه همچنین از توانایی لازم برای بر عهده گرفتن مسئولیت هدایت عملیاتی پروژه های مرتبط با طرح گذار برخوردار است.

در همین راستا پروژه برنامه ریزی چابک و اجرای طرح تحول دیجیتال در مؤسسه حقوقی دیده بان عدالت آرنیکا، پس از بررسی های اولیه، از مهرماه سال جاری، وارد فاز عملیاتی شد.