آخرین وضعیت پروژه های جاری گروه تحول دیجیتال را اینجا دنبال کنید

 

 

پروژه تحول دیجیتال در موسسه آموزش عالی مهرالبرز

پروژه تحول دیجیتال موسسه آموزش عالی مهرالبرز با هدف بهبود تجربه دیجیتال دانشجویان و ارتقاء محیط کار دیجیتال در خرداد ماه 1396 آغاز شد.
در راستای خلق تجربه خوشایند برای دانشجویان، نقشه سفر آموزشی ایشان تدوین گردیده و پس از شناسایی راهکارهای بهبود، هم اینک برخی از این راهکارها در مرحله پیاده سازی است. همچنین، وضعیت موجود محیط کار دیجیتال به منظور ارتقاء آن، در حال بررسی و آسیب شناسی می باشد.
این پروژه در شهریور ماه سال 1397 با ارائه مجموعه ای از دستاوردها در حوزه های روابط عمومی دیجیتال، کلاس های مجازی، پرتال آموزشی، اپلیکیشن موبایل و ... به اتمام خواهد رسید.

 

پروژه تحول دیجیتال در موسسه ثبتی و حقوقی دیده بان عدالت آرنیکا

برنامه ­ریزی چابک و اجرای طرح تحول دیجیتال در مؤسسه ثبتی و حقوقی دیده­ بان عدالت آرنیکا، در مهرماه 1396 آغاز گردید. بهره­ برداری مؤثر از کانال­ های دیجیتال برای تعامل با مشتریان، توسعه خدمات و بهبود فرایندها با تکیه بر فناوری­ های دیجیتال، از جمله اهداف اساسی این طرح به شمار می ­روند.
در راستای بهره برداری ارزش آفرین از کانال های دیجیتال به عنوان نقاط تماس با مشتریان، پرسونای مخاطب خدمات مؤسسه، محور تدوین استراتژی رسانه های اجتماعی قرار گرفته و سبد رسانه ای و محتوایی متناسب با کسب و کار، طراحی شده و عملیاتی گردید. در حوزه توسعه کسب و کار نیز بسته خدمت آنلاین، به عنوان نخستین خروجی، به زودی در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این اتوماسیون فرایندهای کلیدی کسب و کار، با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش هزینه ها، بهبود سطح امنیت اطلاعات و خلق بیشترین ارزش برای مشتریان، در حال حاضر در دست اجرا است.
این پروژه، همزمان با آغاز سال ۱۳۹۷ با ارائه مجموعه ای از دستاوردها در حوزه رسانه های اجتماعی، ارائه خدمات آنلاین به مشتریان، اتوماسیون فرایندهای داخلی و ... به اتمام خواهد رسید.