رهسپار سفر دیجیتال شوید
 

رسالتمان را همراهی شما در مسیر تحول اثربخش قرار داده ایم، تحولی همه جانبه در اندیشه، طرح و اجرا، با محوریت اطلاعات و فناوری های نوین ...  

در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها کوشیده اند با تکیه بر قابلیت های متنوع و متعدد فناوری های نوین دیجیتالي (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری، رایانش تحلیل داده و اینترنت اشیا) کسب و کار خود را متحول سازند. بخش قابل توجهی از این سازمان ها، همانند بانک ها، بیمه ها، خودروسازها، خرده فروش ها، هتل ها، شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و سایر سازمان های بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشده اند، اما با بهره گیری از فناوری های دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهره وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. گروه دیگری از سازمان ها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به بیان دیگر، بر بستر فناوری های اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافته اند. این گونه کسب و کارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسب و کارهای دیجیتال هستند. تحول دیجیتال، تغییر فناورانه راهی است که سازمان ها می پیمایند. این تحول با سرمایه گذاری هوشمندانه بر روی فناوری های دیجیتال و قابلیت های رهبری در راستای تغییر لایه های مختلف سازمانی شامل بینش ها و چشم اندازها، مدل های کسب و کار، فرایندها، محصولات و خدمات به منظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و سازمان امکان پذیر می گردد. اهمیت حیاتی موضوع تحول دیجیتال برای بسیاری از سازمان های کشورمان از یک سو و عدم وجود خدمات باکیفیت پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای در این حوزه از سوی دیگر، موجب گردید برای تاسیس گروهی علمی - حرفه ای برای پرداختن به این موضوع، اقدام کنیم. گروه تحول دیجیتال، فعالیت رسمی خود را با محوریت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه تحول دیجیتال، از ابتداي خرداد ماه ١٣٩٦، در دانشكده مديريت دانشگاه تهران، آغاز نمود.


 

این گونه ارزش خلق می کنیماین گونه تمایز ایجاد می کنیم

تیم حرفه ای

 

پشتوانه دانشگاهی

 

رویکرد متدولوژیک